Spel regels & Download

Kerby, de spelregels

Basis van wedstrijd

Spelers proberen de bal op de Kerby van de tegenstander
te gooien. Je verdient punten als je op de rand gooit en de
bal terugrolt of -stuit naar jouw helft. Wie als eerste
15 punten heeft gehaald met minimaal 2 punten verschil
met de tegenstander, wint het spel. De maximale speeltijd
bedraagt 8 minuten. Heeft geen van de spelers na 8 minuten
15 punten gehaald, dan wint de speler met de meeste punten.

Voor het organiseren van een Kerby wedstrijd is nodig:

 • Bal
 • Kerby's
 • Deelnemers
 • Een veilige plek om te spelen

De ruimte tussen de Kerby’s is ongeveer 4 meter.

WIST JE DAT?

Er elk jaar een heus Nederlands Kampioenschap Stoepranden wordt georganiseerd!

Elk jaar doen tientallen gemeenten mee aan de voorrondes voor het NK Stoepranden met wel meer dan 20 duizend deelnemers. Hoe gaaf is dat!

Kerby is sponsor van het NK Stoepranden dat door Jantje Beton wordt georganiseerd .

De spelregels

 • De speler die de tos wint, mag beginnen.
 • De speler gooit de bal vanaf de Kerby richting de
overkant van de straat met het doel daar de Kerby
te raken.
 • De spelers gooien om de beurt, zolang de bal niet
terugrolt of niet terugstuit naar de helft van de
speler die de bal gegooid heeft.
 • De tegenspeler mag niet voor vóór zijn eigen Kerby
komen. Bij een worp die duidelijk mislukt is, mag
de tegenstander de bal pakken.

Afgooien*

Gooien vanaf ‘de straat’ is niet zonder risico, want de speler
kan dan afgegooid worden. Een speler die afgegooid is,
verliest al zijn punten!

 • Raakt de speler de Kerby niet en pakt de tegenspeler de
bal, dan kan de speler afgegooid worden als deze nog op
de straat is. Afgooien mag niet op het hoofd. Een worp
op het hoofd geldt als een gemiste worp.
 • Elke poging tot afgooien geldt als gemiste worp (want de
Kerby wordt niet geraakt). De andere speler is dus
weer aan de beurt.
Je bent ook af als je de bal vangt zodra de tegenstander
je probeert af te gooien. Je bent namelijk geraakt.
 • Als de bal de Kerby aan de overkant raakt en de bal
terugrolt of terugstuit naar eigen helft, dan krijgt de
speler 1 punt en mag hij/zij nog een keer gooien vanaf
zijn/haar Kerby.
 • Komt de bal na het raken van de Kerby terug door de lucht,
dan mag de gooiende speler proberen de bal te vangen op
de eigen Kerby of de eigen helft van de straat. Lukt dat,
dan krijgt de speler 2 punten én mag hij of zij vanaf de
vangplek nogmaals gooien.
 • Een speler mag maximaal 3 keer achter elkaar gooien.
Daarna is de andere speler aan de beurt.

Puntentelling

Bij Kerby kun je per worp 0, 1 of 2 punten verdienen.
Meestal houden de spelers zelf de score (hardop) bij.
LET OP: Na ieder potje wisselen de spelers speelhelft.

0 punten

 • De speler gooit de bal mis, dus de bal raakt de Kerby
aan de overkant niet.
 • De speler raakt met de bal de Kerby, maar de bal
komt niet terug naar de eigen helft van de straat.
De bal rolt of stuit niet ver genoeg terug of wordt
gevangen door de tegenspeler, vanaf de eigen Kerby.

1 punten

 • De speler gooit raak en de bal rolt terug naar de
eigen helft, of komt via de lucht terug maar wordt niet
gevangen. De bal wordt weer gegooid vanaf de Kerby.

2 punten

 • De speler gooit raak, de bal komt via de lucht terug én
wordt gevangen op de eigen Kerby of eigen helft van de
straat.
 • Wanneer de speler de bal heeft gevangen mag hij of zij
nogmaals gooien vanaf de vangplek. Bij gooien vanaf de
straat bestaat het risico dat de speler afgegooid wordt
en alle punten kwijtraakt.

Afgooien

 • Een speler die afgegooid is, verliest alle punten en staat
dus weer op 0 punten.

Winnaar

Wie als eerste 15 punten heeft gehaald met minimaal 2
punten verschil met de tegenstander, wint het spel. De
maximale speeltijd bedraagt 8 minuten. Heeft geen van de
spelers na 8 minuten 15 punten gehaald, dan wint de speler
met de meeste punten.

Gelijk spel

Als beide spelers na 8 minuten spelen evenveel punten
hebben, mogen beide spelers 3 keer gooien. Wie daarbij
de Kerby aan de overzijde de meeste keren raakt, wint het
spel. Als het dan nog steeds gelijk is, gooien beide spelers
steeds één keer, tot er een verschil van 1 punt ontstaat.

Veel plezier!